Bütün Kateqoriyalar
EN

Ana səhifə>xəbər

Diqqət edin!!!!1 iyundan sonra böyük bir şey olacaq!!!

Admin tərəfindən İncəsənətdə, Xəbərlərdə Posted 2018-06-01

yeni Gömrük Siyasəti! İdxal və İxracda Manifest Qayda Dəyişiklikləri!


Çin Gömrük, 56 iyun 1-ci il tarixindən qüvvəyə minəcək daxil olan manifest qaydasını tənzimləmək üçün 2018 saylı Sərəncam buraxdı.

中国海关总署发布的第56号关于调整进出口舱单监管事项的规定将于2018年6月1月起实施。

Bəzi düzəlişlər gedən pre-manifestdə edilir, məsələn:

其中对预配舱单数据项的传输要求作出相应调整,例如:

 1. Tam və dəqiq yük məlumatı Çin Gömrüklərinə elektron şəkildə təqdim edilməlidir Gəmiyə yüklənmədən 24 saat əvvəl gəmi Çin limanlarına / limanlarından / xaricə üzən.

完整、准确的舱单数据必须在装船(驶离、入境、或者过境中国的船舍)24小时通过电子数据向中国海关申报。

 2.Yükgöndərənin VERGİ ID-si, yükgöndərənin əlaqə nömrəsi, alıcının şirkətin adı pre-manifestdəki əsas məlumatlar məcburi sahələr olaraq düzəldildiyi üçün.

新舱单要求的数据项中,"发货人代码","发货人联系号码","收货人名称"tənzimləmək"əsas məlumatlar"Of"必填"maddə.

 3. Konosamentdə olan bütün mallar tam və dəqiq şəkildə manifestdə bəyan edilməlidir. Çin Gömrükləri bəyan edilmiş mallar üzrə Mənfi Siyahı İdarəetməsini həyata keçirəcək. Gömrük qaydalarına uyğunsuzluq rədd ediləcək.

提单项下的所有货物名称应在舱单的"货物简要描述"项中完整。准确的逐一申报。海关对"货物简要描述"的内容实施负面清单管理,不符合海关相关要求的,作自动退单处理。

 Bir çox gəmi şirkətləri də bununla bağlı elanlar verib. Müştərilərdən göndərmə şirkətlərinin veb-saytlarında dərc olunan sənədlərin kəsilmə vaxtından əvvəl dəqiq və tam göndərmə təlimatlarını təqdim etmələri tələb olunur.

许多 船 船 也 也 了 相关 相关 告 告 告 需要 需要 在 航运 网站 网站 上上 的 文件 截止 截止 之前 之前 提供 准确 完整 的 之前 说明 说明 说明 说明 说明 准确 准确 截止 时间 时间 之前 提供 准确 准确 截止 时间 之前 提供 准确 截止 时间 时间 之前 提供 截止 截止 时间 之前 提供 准确 截止 时间 时间 之前 提供 准确 截止 时间 之前 之前 文件 截止 截止 时间 之前 的 准确 截止 时间 时间 之前 提供 准确 截止 时间 时间 之前 提供运输.


Bu düzəliş hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq?

Materik Çinə idxal edilən və ya materik Çindən tranzitlə keçirilən yüklərə gəldikdə, yükün tam və dəqiq manifest məlumatları elektron məlumatlar vasitəsilə Çin Gömrüklərinə göndərilməlidir. Göndərmədən 24 saat əvvəl, 1 iyun 2018-ci il.

对进口至中国大陆或经中国大陆港口中转的货物而言,概装载船舶的预计的预计经2018 年6月1日及之后,货物的完整、准确的舱单数据必须在装船前24 小时船前XNUMX 小时船前小时船前小时船前小时前小时剙

 

Tam və dəqiq manifest məlumatının mənası nədir?

Hamının adları yüklər konosamentə əsasən manifestdə aydın və tam şəkildə bəyan edilməlidir və yeni manifestə düzəliş üçün məlumat elementlərinə aşağıdakılar daxildir:

提单项下的所有货物名称应在舱单中清晰、完整地逐一申报,新舱水水水新单调殿

 

1. Yükgöndərənin USCC

发货人代码 (为必填项)

 

2. Yükgöndərənin telefon nömrəsi

发货人的电话号码(为必填项)

 

3. Yükgöndərənin müəssisə kodu

发货人的AEO 企业编码(为选填项)

 

4. Yükalanın adı (və ya konkret vəziyyətdə “SİFARİŞ EDİLƏCƏK” yazın)

收货人名称(为必填项,请填写实际收货人名称;如果收货人为凭指人为凭指人仚廚廤SİFARİŞ ÜÇÜN,这里必须填写“SİFARİŞ ÜÇÜN”)

 

5. Yükalanın USCC-si (Əgər yükalan “Sifariş vermək üçün”dürsə, onda USCC tələb olunmur)

收货人代码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为SİFARİŞ ÜÇÜN,这里无需填写信息。)

 

6. Yükalanın telefon nömrəsi (Əgər yükalan “SİFARİŞ VERƏK”dirsə, əlaqə məlumatı tələb olunmur)

收货人的电话号码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为SİFARİŞ ÜÇÜN,这里无需填写信息)

 

7. Yükgöndərənin adı (və ya konkret vəziyyətdə “SİFARİŞ ÜÇÜN” yazın)

发货人的具体联络人姓名(仅在有实际发货人时填写;当发货人为SİFARİŞ ÜÇÜN,这里无需填写信息)

 

8. Yükalanın Müəssisə Kodu

收货人的 AEO 企业编码(选填项,有实际收货人时可填写)

 

9. Alıcı “SİFARİŞ EDƏCƏK” olarsa, məlumat verən tərəfin USCC-si tələb olunur.

通知方的代码 ( 当收货人为 SİFARİŞ ÜÇÜN,此项为必填)

 

10. Alıcı “SİFARİŞ VERMƏK ÜÇÜN”dürsə, bildiriş verən tərəfin telefon nömrəsi lazımdır.

通知方的电话号码 ( 当收货人为 SİFARİŞ ÜÇÜN,此项为必填)

 

Manifest Fling-dəki pozuntular cəzalandırılacaqmı?

Gömrük orqanları tərəfindən açıq-aşkar bəyannamədə yol verilmiş qanun pozuntularına görə cərimə hökmü müəyyən edilib. Sərəncamın adı 2004-cü ildə buraxılmış və qüvvəyə minmiş “Çin Xalq Respublikası Gömrük İdarəsinin İnzibati Cəzaların İcrası Sərəncamıdır”.

对于 舱单 申报 申报 违规 的 行为, 海关 已经 制定 制定 了 处罚处罚. 条例 名称 为 "华华 人民 共和国 海关 行政 行政 处罚 处罚 条例 行政 行政 处罚 实施 条例 行政 处罚 处罚 实施 实施 行政 处罚 2004 年发布并生效。

 

Prosedur müştərilərin məlumatlarının açıqlanmasına gətirib çıxarırmı?

Yeni manifest tənzimlənməsi proseduru müştərilərin biznes üçün həssas məlumatlarının açıqlanmasına səbəb olmur. 

新舱单调整的流程不会导致客户的商业敏感信息被公开。

 

Manifestə əlavə edilmiş həssas məlumatlar (yükalanın adı istisna olmaqla) daşıyıcı tərəfindən verilmiş konosamentdə göstərilməməlidir. Manifest gömrük orqanına göndərildikdən sonra gömrük işçiləri qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya sirrini və gömrük işinə aid olan sirri qorumalıdırlar.

承运人签发的提单并不会显示这些新增至舱单的敏感数据项 (收货人名称除外)。舱单发送至海关后,海关工作人员依法须人员依法须保护商业除外外


Qarşıdan 1 İyun gəlir, malların gömrükdən rəvan keçməsini təmin etmək üçün yeni manifestin rəsmiləşdirilməsinə diqqət yetirin və malların saxlanmamasına diqqət yetirin!


daşınma yolu


TUV
DİQQƏT: Fırıldaqçılıqla mübarizə

Düzgün E-poçt: [e-poçt qorunur]

Whatsapp hesabı yoxdur

Ya da bütün Fırıldaqçılar