Všechny kategorie
EN

Domů>Novinky

Pozor prosím !!!! Po červnu 1st se stane něco velkého !!!

Autor: admin V umění, zprávy Publikováno 2018-06-01

Nový Celní politika! Projevte změny pravidel pro import a export!


Čínská celní správa vydala příkaz č. 56 k úpravě pravidla příchozího manifestu, který má vstoupit v platnost 1. června 2018.

中国海关总署发布的第56号关于调整进出口舱单监管事项的规定将于2018年6月1日起实施。

Některé úpravy jsou provedeny na odchozím pre-manifestu, například:

其中对预配舱单数据项的传输要求作出相应调整,例如:

 1. Úplné a přesné informace o nákladu musí být čínské celní správě předloženy elektronicky 24 hodin před naložením na palubu plavidlo plující do/přes/od čínských přístavů.

完整、准确的舱单数据必须在装船(驶离、入境、或者过境中国的船舶)24小时通过电子数据向中国海关申报。

 2.TAX ID odesílatele, kontaktní číslo odesílatele, název společnosti příjemce jako hlavní údaje v pre-manifestu jsou upraveny jako povinná pole.

新舱单要求的数据项中,"发货人代码","发货人联系号码","收货人名称"调整 为"主要 数据"Z"必填"položka.

 3. Veškeré zboží uvedené v nákladních listech musí být deklarováno v manifestu úplně a přesně. Čínská celní správa zavede u deklarovaných komodit správu negativního seznamu. Jakýkoli nesoulad s celními předpisy bude zamítnut.

提单项下的所有货物名称应在舱单的"货物简要描述"项中完整。准确的逐一申报。海关对"货物简要描述"的内容实施负面清单管理,不符合海关相关要求的,作自动退单处理。

 Mnoho lodních společností také vydalo související oznámení. A zákazníci jsou povinni poskytnout přesné a úplné pokyny pro přepravu před uzávěrkou dokumentace, jak je zveřejněno na webových stránkách přepravních společností.

许多 船 也 发布 发布 了 公告 , 并且 客户 需要 在 公司 网站 公布 文件 截止 时间 提供 准确 完整 运输 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明。。。。。 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整


Jaké změny tato úprava přinese?

Pokud jde o náklad dovážený do pevninské Číny nebo tranzitovaný přes pevninskou Čínu, musí být úplné a přesné manifestní údaje o nákladu zaslány čínským celním úřadům prostřednictvím elektronických dat 24 hodin před odesláním, 1. června 2018.

对进口至中国大陆或经中国大陆港口中转的货物而言,如装载船舶的预渥毝2018年6月1日及之后,货物的完整、准确的舱单数据必须在装船前24 孻时宏字仕恉孔孀时宏字业孑孀业孅孀时宇字孀时宇孑孀业孛子

 

Co znamenají úplná a přesná data manifestu?

Jména všech nákladu v nákladním listu musí být jasně a úplně uvedeny v manifestu a datové položky pro úpravu nového manifestu zahrnují:

提单项下的所有货物名称应在舱单中清晰、完整地逐一申报,新舱博调殼鼌新舱博调残敼隕调残殡博调殕博

 

1.USCC odesílatele

发货人代码 (为必填项)

 

2.Telefonní číslo odesílatele

发货人的电话号码(为必填项)

 

3. Podnikový kód odesílatele

发货人的AEO 企业编码(为选填项)

 

4. Jméno příjemce (nebo v konkrétní situaci napište „K OBJEDNÁVCE“)

收货人名称(为必填项,请填写实际收货人名称;如果收货人为凴指令确庚令确庚令确庚令确庚令确庚令䴶货人名称NA OBJEDNÁVKU,这里必须填写“NA OBJEDNÁVKU”)

 

5.USCC příjemce (Pokud je příjemcem „K OBJEDNÁVCE“, pak USCC není vyžadováno)

收货人代码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为NA OBJEDNÁVKU,这里无需填写信息。)

 

6. Telefonní číslo příjemce (Pokud je příjemcem „K OBJEDNÁVCE“, pak nejsou kontaktní údaje vyžadovány)

收货人的电话号码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为NA OBJEDNÁVKU,这里无需填写信息)

 

7. Jméno odesílatele (nebo v konkrétní situaci napište „NA OBJEDNÁVKU“)

发货人的具体联络人姓名(仅在有实际发货人时填写;当发货人为NA OBJEDNÁVKU,这里无需填写信息)

 

8.Podnikový kód příjemce

收货人的 AEO 企业编码(选填项,有实际收货人时可填写)

 

9.USCC oznamující strany je potřeba, pokud je příjemce „NA OBJEDNÁVKU“.

通知方的代码 ( 当收货人为 NA OBJEDNÁVKU,此项为必填)

 

10. Telefonní číslo oznamující strany je nutné, pokud je příjemce „NA OBJEDNÁVKU“

通知方的电话号码 ( 当收货人为 NA OBJEDNÁVKU,此项为必填)

 

Budou přestupky v Manifest Fling potrestány?

Celní správa stanovila sankce za porušení při zjevném podání. Název vyhlášky je „Prováděcí vyhláška o správních sankcích celní správy Čínské lidové republiky“, která byla vydána a nabyla účinnosti v roce 2004.

对于 舱单 中 违规 违规 的 , 海关 已经 制定 了 处罚。 条例 名称 中华 人民 和国 海关 行政 处罚 实施》 , 此 条例 条例 条例 条例 条例 条例 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 条例 实施 实施 实施 实施 实施 实施 实施 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 处罚 2004 年发布并生效。

 

Vede postup ke zpřístupnění informací klientů?

Postup nové úpravy manifestu nevede k vyzrazení citlivých obchodních informací klientů. 

新舱单调整的流程不会导致客户的商业敏感信息被公开。

 

Citlivé údaje přidané do manifestu (kromě jména příjemce) se na nákladním listu vydaném dopravcem neuvádějí. Po odeslání manifestu celním orgánům musí celníci chránit obchodní tajemství a tajemství související s celní činností v souladu se zákonem.

承运人签发的提单并不会显示这些新增至舱单的敏感数据项 (收货人名称除外)。舱单发送至海关后,海关工作人员依法须保护关嘷业秘付商嘷业秘付䷥


Blíží se 1. červen, aby bylo zajištěno hladké proclení zboží, věnujte prosím pozornost registraci nového manifestu a zabraňte zadržení zboží!


způsob přepravy


TUV
UPOZORNĚNÍ: Boj proti podvodům

Správný email: [chráněno e-mailem]

Žádný Whatsapp účet

Nebo všichni podvodníci