Vse kategorije
EN

Domov>Novice

Pozor prosim!!!!Po 1. juniju se bo zgodilo nekaj velikega!!!

Z admin V umetnosti, novice Objavljeno 2018-06-01

Novo Carinska politika! Očitne spremembe pravil za uvoz in izvoz!


Kitajska carina je izdala ukaz št. 56 za prilagoditev pravila vhodnega manifesta, ki naj bi začel veljati 1. junija 2018.

中国海关总署发布的第56号关于调整进出口舱单监管事项的规定将于2018年6月1日起实施。

Nekatere prilagoditve so narejene na odhodnem predmanifestu, na primer:

其中对预配舱单数据项的传输要求作出相应调整,例如:

 1. Popolne in točne podatke o tovoru je treba poslati kitajski carini elektronsko 24 ur pred natovarjanjem na krov plovilo, ki pluje v/skozi/iz kitajskih pristanišč.

完整、准确的舱单数据必须在装船(驶离、入境、或者过境中国的船舶)前24小时通过电子数据向中国海关申报。

 2.DAVČNA številka pošiljatelja, kontaktna številka pošiljatelja, ime podjetja prejemnika saj so glavni podatki v predmanifestu prilagojeni tako, da so obvezna polja.

新舱单要求的数据项中,"发货人代码","发货人联系号码","收货人名称"prilagodite"glavni podatki""必填"项。

 3. Vse blago na tovornih listih mora biti v celoti in natančno prijavljeno v manifestu. Kitajska carina bo uvedla upravljanje negativnega seznama za prijavljeno blago. Vsaka neskladnost s carinskimi predpisi bo zavrnjena.

提单项下的所有货物名称应在舱单的"货物简要描述"项中完整。准确的逐一申报。海关对"货物简要描述"的内容实施负面清单管理,不符合海关相关要求的$,作自动退单处理。

 Številne ladjarske družbe so izdale tudi s tem povezane objave. Od strank se zahteva, da zagotovijo natančna in popolna navodila za pošiljanje pred rokom za dokumentacijo, ki je objavljen na spletnih straneh ladjarjev.

许多 船 公司 也 发布 了 公告 , , 并且 客户 需要 在 航运 公司 网站 网站 上 公布 的 文件 时间 之前 之前 提供 提供 准确 完整 的 的 运输 说明 说明。


Kakšne spremembe bo prinesla ta prilagoditev?

Kar zadeva tovor, uvožen v celinsko Kitajsko ali prepeljan skozi celinsko Kitajsko, je treba popolne in točne podatke manifesta tovora poslati kitajski carini prek elektronskih podatkov 24 ur pred odpremo, 1. junij 2018.

对进口至中国大陆或经中国大陆港口中转的货物而言,如装载船舶的预计离港日期为2018年6月1.

 

Kaj pomenijo popolni in natančni podatki manifesta?

Imena vseh tovori pod tovornim listom mora biti jasno in v celoti navedeno na manifestu, podatkovne postavke za prilagoditev novega manifesta pa vključujejo:

提单项下的所有货物名称应在舱单中清晰、完整地逐一申报,新舱单调整的数据项包括:

 

1.USCC pošiljatelja

发货人代码 (为必填项)

 

2. Telefonska številka pošiljatelja

发货人的电话号码(为必填项)

 

3. Šifra podjetja pošiljatelja

发货人的AEO 企业编码(为选填项)

 

4. Ime prejemnika (ali zapišite "Za NAROČILO" v določeni situaciji)

收货人名称(为必填项,请填写实际收货人名称;如果收货人为凭指令确定收货人即ZA NAROČILO,这里必须填写“PO NAROČILU”)

 

5.USCC prejemnika (če je prejemnik »Za NAROČANJE«, potem USCC ni potreben)

收货人代码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为ZA NAROČILO,这里无需填写信息。)

 

6. Telefonska številka prejemnika (če je prejemnik »Za NAROČILO«, potem kontaktni podatki niso potrebni)

收货人的电话号码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为ZA NAROČILO,这里无需填写信息)

 

7. Ime pošiljatelja (ali zapišite "PO NAROČILU" v določeni situaciji)

发货人的具体联络人姓名(仅在有实际发货人时填写;当发货人为ZA NAROČILO,这里无需填写信息)

 

8. Šifra podjetja prejemnika

收货人的 AEO 企业编码(选填项,有实际收货人时可填写)

 

9.USCC priglasitelja je potreben, če je prejemnik »PO NAROČILU«.

通知方的代码 ( 当收货人为 ZA NAROČILO,此项为必填)

 

10. Telefonska številka priglasitelja je potrebna, če je prejemnik "PO NAROČILU"

通知方的电话号码 ( 当收货人为 ZA NAROČILO,此项为必填)

 

Ali bodo kršitve v Manifest Flingu kaznovane?

Carina je izdala kazenski odlok v zvezi s kršitvami pri vložitvi manifesta. Ime odloka je "Izvedbeni odlok o upravnih kaznih carine Ljudske republike Kitajske", ki je bil izdan in je začel veljati leta 2004.

对于 舱单 申报 中 违规 行为 , , 海关 已经 制定 了 处罚 条例 条例 条例 名称 为 为 《人民 和国 海关 海关 行政 行政 处罚 处罚 实施 条例》》 , , 此 条例 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 于 2004 年发布并生效。

 

Ali postopek vodi v razkritje podatkov o strankah?

Postopek nove prilagoditve manifesta ne vodi v razkritje poslovno občutljivih podatkov strank. 

新舱单调整的流程不会导致客户的商业敏感信息被公开。

 

Občutljivi podatki, dodani manifestu (razen imena prejemnika), ne smejo biti prikazani na nakladnici, ki jo izda prevoznik. Po oddaji manifesta carini morajo carinski delavci varovati poslovne skrivnosti in skrivnosti, pomembne za delo carine, v skladu z zakonom.

承运人签发的提单并不会显示这些新增至舱单的敏感数据项 (收货人名称除外)。舱单发送至海关后,海关工作人员依法须保护商业秘密和海关工作秘密。


Bliža se 1. junij, da zagotovite, da bo blago šlo nemoteno skozi carino, bodite pozorni na registracijo novega manifesta in preprečite, da bi blago ostalo zadržano!


način pošiljanja


Vroče kategorije

TUV
OBVESTILO: Proti goljufijam

Pravilni e-poštni naslov: [e-pošta zaščitena]

Brez računa Whatsapp

Ali vsi goljufi